Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, 17:02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Γερμασόγειας προγραμματίζει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 2020 την εκτέλεση εργασιών κατασκευής οχετού στην οδό Ποταμιάς και πληροφορεί το κοινό ότι από τη συμβολή της οδού Ποταμιάς με την οδό Ρήγαινας μέχρι τη συμβολή της οδού Μύλου, ο δρόμος θα είναι κλειστός.

Καλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται με τις σημάνσεις και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Έντυπα

Powered by Technomart