Έντυπα

Διοίκηση/Γραμματεία

Όνομα Έντυπο
Παρατηρητής της Γειτονίας

Υγειονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
APPLICATION FOR ACQUIRING A LICENSE FOR POSSESSION OF A DOG WITHIN THE MUNICIPALITY OF YERMASOYIA
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Πολιτικοί Γάμοι
Marriage Ceramony

Οικονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ

Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
Αίτηση για Άδεια Λειτουργίας υποστατικού
Powered by Technomart