Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, 21:32

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει τους πιο κάτω διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες για παροχή υπηρεσιών:-

 

1.         Βιβλιοθηκονόμου (μερική απασχόληση).  Αρ. 12/2020.

 

2.         Σχεδίου ασφάλειας Αστικής Ευθύνης/Public Liability. Αρ. 13/2020.

 

3.         Σχεδίου ασφάλειας Έναντι Ευθύνης Εργοδότη.  Αρ. 14/2020.

 

4.         Ομαδικού σχεδίου ασφάλειας Ζωής Εργατοϋπαλλήλων.  Αρ. 15/2020.

 

5.         Σχεδίου ασφάλειας Μηχανοκινήτων Οχημάτων.  Αρ. 16/2020.

 

6.         Ομαδικού σχεδίου ασφάλειας Προσωπικών Ατυχημάτων.  Αρ. 17/2020.

 

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 1.

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια.  Ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής των πιο πάνω διαγωνισμών λήγει στις 11 Νοεμβρίου, και ώρα 13.00μ.μ.

 

 

Ημερ.:21/10/2020                                                                                                           ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Έντυπα

Powered by Technomart