Εκπτώσεις τελών σκυβάλων στους κατοίκους Γερμασόγειας

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:46

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2/8/2017 & 19/10/2017
       
Εκπτώσεις τελών σκυβάλων στους κατοίκους Γερμασόγειας.

1. Στους καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς και άλλες ευπαθείς ομάδες παραχωρείται  έκπτωση κατά 25%.

2. Στους λήπτες  δημοσίου βοηθήματος (μακροχρόνια άνεργοι, Ε.Ε.Ε), παρέχεται έκπτωση 50%.

3. Στους κατόχους βιβλιαρίου ατόμου με αναπηρία το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας  Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:-
α) Σε μισθωτούς με ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.000,00 παρέχεται μείωση 50%.
β) Σε μισθωτούς με ετήσιο εισόδημα από  €10.001,00 -  €20.000,00 παρέχεται μείωση 25%.

          γ) Σε  μισθωτούς που  σύμφωνα με τον Έκτο Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 1980 ( Ν.41/80), αν έχουν αναπηρία   βαθμού   μέχρι   70%   παρέχεται    έκπτωση   25% ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος τους και  αναπηρία άνω    του    βαθμού    70%    παρέχεται    έκπτωση   50%                 ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος τους.

4. α)   Στους πολύτεκνους κατόχους πολυτεκνικής ταυτότητας που 
δικαιούνται να λαμβάνουν κρατικό επίδομα σύμφωνα με το Νόμο και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €50.000,00 παρέχεται έκπτωση 25%.  Για εισοδήματα άνω των €50.000,00 δεν δικαιούνται έκπτωση.  (Δες παράγραφο 17.)

 β)   Στους τρίτεκνους κατόχους ταυτότητας Π.Ο.Π.Ο με ετήσιο 
  οικογενειακό εισόδημα μέχρι €50.000,00 παρέχεται έκπτωση 20%. Για εισοδήματα άνω των €50.000,00 δεν δικαιούνται έκπτωση.  (Δες παράγραφο 17.)

5. Σε συνταξιούχους μη κάτοικους  Γερμασόγειας  που διατηρούν οικίες/διαμερίσματα στο Δήμο δεν θα γίνεται μείωση λόγω του ότι δικαιούνται μείωση στο Δήμο της διαμονής τους.

6. α) Σε ζεύγος συνταξιούχων  του Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
βάση τα πιο κάτω ετήσια εισοδήματα θα παρέχεται έκπτωση ως εξής:-

€0 -   €10.000,00  μείωση 50%
€10.001,00 -  €15.000,00  μείωση 40% 
€15.001,00 -  €20.000,00  μείωση 30%
€20.001,00 -  €30.000,00 μείωση 25%.  
€30.001,00 και άνω δεν δικαιούνται μείωση.

β) Σε ζεύγος  συνταξιούχων  άνω των 75 ετών με μοναδικό ετήσιο εισόδημα τη σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δεν υπερβαίνει τις €20.000,- απαλλάσσονται της φορολογίας. Μεταξύ €20.001,00 - €30.000,00 να γίνεται μείωση 50%. Αν το ποσό υπερβαίνει το ποσό των €30.000,00 δεν θα τυγχάνουν έκπτωση της φορολογίας.

7. Σε μονογονεϊκές οικογένειες  με ετήσιο εισόδημα μέχρι  €20.000,00 παρέχεται έκπτωση 50%  εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή  τραπεζιτική  κατάσταση   λογαριασμού που να  φαίνεται η λήψη του επιδόματος.

8. Καινούργιες κατοικίες  θα φορολογούνται σκύβαλα από την ημέρα που κατοικούνται.

9. Ιδιοκτήτες που απομακρύνονται προσωρινά από την κατοικία τους δεν θα δικαιούνται  έκπτωση.

10. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού  που χρησιμοποιούν την κατοικία μόνο για διακοπές θα πληρώνουν το 70% της φορολογίας.

11. Κατοικίες που είναι αποδεδειγμένα ολόχρονα κλειστές (πιστοποιητικό ή λογαριασμούς από  Α.Η.Κ και  Σ.Υ.Λ με μηδενικές καταναλώσεις), θα πληρώνουν το 1/3 της φορολογίας.

12. Ξενοίκιαστες κατοικίες για ορισμένους μήνες του χρόνου δεν δικαιούνται έκπτωση.

13. Επαγγελματικά υποστατικά που κλείνουν για μερικούς μήνες θα φορολογούνται για τους μήνες που ήταν αποδεδειγμένα κλειστοί το 1/3 της αναλογίας που αντιστοιχεί.

14. Σε υποστατικά λόγω μειωμένου κύκλου εργασιών δεν παρέχεται έκπτωση.

15. Ενστάσεις αναδρομικά μπορούν να γίνονται μέχρι και 2 χρόνια.

16. Οικίες STUDIO & ενός (1) υπνοδωματίου μέχρι 60 τ.μ. να παρέχεται έκπτωση 20%.

17. Όσον αφορά το 4 (α & β), εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται  όσοι είναι  μέχρι την  ηλικία των 19  (θήλυ και άρρενες).  Αν  όμως τα τέκνα σπουδάζουν, θα θεωρούνται εξαρτώμενα μέχρι την ηλικία των 25 ετών και εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης.

18. Όσον αφορά το 6(β) αυτό θα εφαρμοστεί από το έτος 2018.

19. Όσοι κάνουν στην κατοικία τους κομποστοποίηση και προσκομίσουν βεβαίωση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, να δικαιούνται έκπτωση 20%.
Οι εκπτώσεις στα τέλη σκυβάλων σε περίπτωση που αιτείται κάποιος και εμπίπτει πέραν της μιας κατηγορίας  που έχει καταγραφεί στην πολιτική του Δήμου (από το σημείο 1 μέχρι το σημείο 18), η έκπτωση δεν θα είναι αθροιστική, αλλά θα επωφελείται το μεγαλύτερο ποσοστό από τις κατηγορίες που εμπίπτει. 
Δημοτικό Τέλος για το 2017 – ποσοστό φορολόγησης

Το ποσοστό φορολόγησης για το Δημοτικό Τέλος, έχει υπολογιστεί στο 0.20 ‰.

Powered by Technomart