ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tuesday, 17 March 2020, 14:32

 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 Ο Δήμος Γερμασόγειας με γνώμονα την προστασία της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου και για πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), πληροφορεί το κοινό τα ακόλουθα:

 1.       Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του για ακύρωση μέχρι τις 31/03/2020 όλων των μαζικών εκδηλώσεων στις οποίες είναι οργανωτής / συνδιοργανωτής, καθώς επίσης και των μαζικών εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες από άλλους φορείς σε δημοτικούς χώρους / υποστατικά, η περίοδος ακύρωσης επεκτείνεται και οι μαζικές εκδηλώσεις ακυρώνονται μέχρι και τις 30/04/2020.

2.       Ο Δήμος θα προβεί σε πρόγραμμα εντατικής απολύμανσης τόσο δημοτικών υποστατικών όσο και δημόσιων χώρων με ειδικό συνεργείο του Δήμου.

Επιπλέον δόθηκαν οδηγίες σε όλο το προσωπικό, οι οποίες είναι καλό να ακολουθούνται και από τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε ανοικτούς χώρους.  Διαχειριστικές Επιτροπές και ιδιώτες, που θέλουν ν’ απολυμάνουν τους χώρους τους, ν’ απευθύνονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

α)    Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης τα οποία θα πρέπει να εναλλάσσονται πολύ τακτικά.

β)    Απολυμαίνουμε τακτικά τα χέρια μας με το ειδικό απολυμαντικό χεριών.

γ)    Απολυμαίνουμε τακτικά τις χειρολαβές του οχήματος / καρότσι που ακουμπάμε ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό χρησιμοποιούμε για εκτέλεση της εργασίας μας  με το ειδικό απολυμαντικό σπρέι που σας δόθηκε.

δ)    Δεν ακουμπάμε το πρόσωπο, μαλλιά, σώμα χωρίς να απολυμάνουμε πρώτα τα χέρια μας.

3.       Η προσέλευση κοινού στις Δημοτικές Υπηρεσίες θα επιτρέπεται μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και αποκλειστικά για τις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

 4.       Το κοινό μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και να επικοινωνεί με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του Δήμου καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο 25879898 ext. 2.

 5.       Αναστέλλεται η πραγματοποίηση πολιτικών γάμων μέχρι και τις 30/04/2020. Τυχόν ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

 6.       Πολιτιστικοί χώροι καθώς και η Βιβλιοθήκη θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.

 7.       Τα Ταμεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά και καλείται το κοινό όπως εξυπηρετείται διαδικτυακά και να διεκπεραιώνει σχετικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com. Σε σχέση με πληρωμή φορολογιών για τις οποίες είχε καθοριστεί ως τελευταία ημερομηνία πληρωμής η 31/03/2020, η πληρωμή τους παρατείνεται μέχρι 31/05/2020.

 8.       Ο Δήμος προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τη χρήση των παιδότοπων και στα υπόλοιπα δημοτικά πάρκα.  Ν’ αποφεύγονται δε, μεγάλες συγκεντρώσεις στο Δασούδι και στην παραλία.

9.       Ευπαθή άτομα που χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια λόγω ιδιαίτερων προβλημάτων, ν’ απευθύνονται τηλεφωνικώς στην Υπηρεσία 25879898 ext. 2.

 Τα πιο πάνω μέτρα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων. Με τα μέτρα αυτά, ο Δήμος εφαρμόζει τις πιο πάνω αποφάσεις / οδηγίες για την προστασία τόσο των δημοτών όσο και των εργαζομένων του, και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις ή/και τις οδηγίες που θα δοθούν και από το Κεντρικό Κράτος.

Καλούνται οι δημότες να επιδείξουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του Δήμου σε σχέση με επικαιροποιημένα μέτρα / οδηγίες.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

 

Ημερ.:16/03/2020