ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Monday, 26 August 2019, 16:25

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

            Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει στους πιο κάτω διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες:-

 

1)    Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του φυσικού χορτοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου, που βρίσκεται στην οδό Ανδοκίδου.  Αρ. 11/2019.

 

2)    Αγορά υπηρεσιών συντήρησης καθορισμένου αριθμού δημόσιων χώρων πρασίνου, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 12/2019.

 

3)    Αγορά υπηρεσιών συντήρησης- κλαδεύματος δέντρων επί δημοσίων πεζοδρομίων εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 13/2019.

 

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 2.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής των πιο πάνω προσφορών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου, 2019 και ώρα 13.00μ.μ.

 

 

Ημερ.:26/8/2019                                                       ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ