ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Thursday, 30 May 2019, 12:31

ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2019 .ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΛΟΥΝΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .