Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, 14:46

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Γερμασόγειας πληροφορεί όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν έγγραφα για τους πιο κάτω διαγωνισμούς όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τα Γραφεία του Δήμου στο τηλ. 25879898 (ext. 1), σχετικά με την υποβολή των προσφορών στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, όχι αργότερα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, και ώρα 1.00μ.μ., λόγω των νέων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19.

 

1.         Σχέδιο ασφάλειας Αστικής Ευθύνης/Public Liability. Αρ. 13/2020.

 

2.         Σχέδιο ασφάλειας Έναντι Ευθύνης Εργοδότη.  Αρ. 14/2020.

 

3.         Ομαδικό σχέδιο ασφάλειας Ζωής Εργατοϋπαλλήλων.  Αρ. 15/2020.

 

4.         Σχέδιο ασφάλειας Μηχανοκινήτων Οχημάτων.  Αρ. 16/2020.

 

5.         Ομαδικό σχέδιο ασφάλειας Προσωπικών Ατυχημάτων.  Αρ. 17/2020.

 

 

Ημερ.:23/11/2020                                                    

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Powered by Technomart