προκήρυξη διαγωνισμών

Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020, 06:22

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει στους πιο κάτω διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες:-

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή (server) για τις Υπηρεσίες του Δήμου.  Αρ. 9/2020.

Συντήρηση νησίδων, κόψιμο γρασιδιού και κλάδεμα φραμών, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 10/2020.

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 1.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια. Ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 13.00μ.μ.

 

Ημερ.:5/8/2020 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκμίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 8/2020

           Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των διαγωνισμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

          Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, 2020 και ώρα 1:00μ.μ.  

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ.:5/8/2020

 

Powered by Technomart