Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μονοκάμπινου αυτοκινήτου

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:55

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός μονοκάμπινου αυτοκινήτου, με συνοπτικές διαδικασίες, μ’ αρ. 14/2019.

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 2.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς. 

Η προθεσμία υποβολής των πιο πάνω προσφορών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, 2019 και ώρα 13.00μ.μ.

Powered by Technomart