ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, 21:15

Με το κλείσιμο της χωματερής στο Βατί, τη λειτουργία της μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου (Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων) και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων (Μονάδες διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων) τα δεδομένα για τους Δήμους και τους Δημότες διαφοροποιούνται σημαντικά.

Για σκοπούς οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους, όλοι πρέπει να μεριμνήσουμε για τη μείωση, τη διαλογή στη πηγή και τη σωστή διάθεση της κάθε κατηγορίας απορριμμάτων όπως επεξηγείται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο..

Έντυπα

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ..pdf
Powered by Technomart